یادداشتهای نویسنده

الهی از اینکه صبرم دادی طاقتم طاق نشد شکر ....

الهی تویی آگاه به انچه که ندارم و من منتظرم و از تو می خواهم  ...

الهی می خواهم از تو آنچه تاکنون نخواسته ام و تو می دانی و عالم و قادری  که برآورده سازی .....

الهی تشویش در چهره عزیزانم دیدم و قلبم لرزید اما مهربانیت یادم آمد امیدوار شدم  و  از تو می خواهم قوت قلبشان باشی .....

الهی  .. الهی گفتن آرامم میکند ...

الهی دعایی کرده ام من چشم درراهم.... 

/ 0 نظر / 14 بازدید