یادداشتهای نویسنده

کجاست جائی که بتوان مثل یک مادیان سفید شیهه کشید

                                  یا مثل یک مار زخمی به خود پیچید

 

جائی که تازیانه خوردن آدما را کسی نمی بیند

                                                     که ملامتش کند

جائی که بتوان از شرم خدا پنهان شد

کجاست آنجا که بتوان بهانه ای برای دیوانه بودن تراشید

/ 0 نظر / 14 بازدید