قصه غصه

                                                    چرا عزیزم سوالم بی جواب ماند .................  این چه رسم خداحافظی بود ؟ وقت سفر نگفتی!!! دلم آکنده از غم ، یه دنیا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید
آذر 93
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
3 پست